Kva er Linux – ei særdeles enkel innføring #1

Den siste tida har open programvare (program med offentleg kjeldekode) vorte meir og meir omtalt i Noreg og Europa generelt. Denne vesle revolusjonen kjem litt over eit halvt tiår seinare enn det han gjorde i USA, men det er som sagt “betre seint, enn aldri”. I denne vesle artikkelserien kjem eg til å presentere Linux i korte trekk for dei som lurer litt på kva det heile dreier seg om.

Artikkelserie

 • Del 1
 • Del 2

I denne fyrste delen kjem eg til å introdusere bakgrunna til Linux, kvar kjem Linux frå, korleis vart det til og litt om terminologien innanfor Linux, altså ord og uttrykk som vert brukt i samanheng med Linux. Denne artikkelen kjem til å gjere deg til ein nybyrjar innanfor Linux-verda, men gjer deg likevel ein liten sjanse til å ha noko ein kan byggje vidare på.

Bruken av ordet Linux er i dag litt feil i forhold til kva det eigentleg er. Linux er strengt teken kjerna i eit operativsystem. Det er eit program som kommuniserer mellom alle dei ulike delane av operativsystemet. Det er kjerna som koordinerer slik at det trykker på tastaturet vert omhandla av datamaskinen og gjort om til bokstavar på skjermen.

Linux starta som ein liten hobby. Linus Torvalds er ein finne som utdanna seg ved uinversitet i Helsinki. Han var ein rein datanerd og dreiv med programmering på fritida. Han utvikla ein klient som gjorde at han kunne kople seg til universitet frå heimedatamaskinen. Klienten utvikla seg frå å vere ein klient til å verte ein klient med fullt av ekstra funksjonalitet som ikkje var naudsynt. Det var i ferd med å verte eit operativsystem. Linus laga difor drivarar til datamaskinen hans og byggja eit operativsystem frå botnen av.

Ein hyggjeleg professor på universitetet lot Linus publisere operativsystemet hans i ei undermappe på FTP-tenaren til universitetet, slik at fleire kunne få prøve det ut. I starten var det nesten ingen som prøvde det, men etter kvart som ordet spreidde seg, byrja fleire og fleire å bruke Linux. Folk skreiv ofte tilbake til Linus om ulike feilar som han burde rette eller funskjonar han burde leggje til. Linus som med eit uhell slette partisjonen med sitt primæroperativsystem gjorde det store hoppet og skifta til Linux.

Ein del år tidlegare hadde ein mann med namnet Richard Stallman skipa ei stifting som vart kalla Free Software Foundation (FSF), som fronta open programvare. FSF samla inn program som hadde open kjeldekode, slik at folk skulle sleppe å bruke komersielle program. Han meinte dette var viktig, slik at folk fekk full fridom til å gjere det dei måtte ynskje med programma. Det FSF mangla var derimot ei kjerne som kunne få alle programma til å verke i lag og på tross av at dei to prosjekta var totalt uavhengige byrja folk å kombinere dei to, sidan dei to gjekk så godt i hop.

Ein fekk det ein kallar GNU/Linux ein kombinasjon av FSF sin opne programvare og Linux-kjerna. Richard Stallman kjempar hardnakka for å kalle det GNU/Linux, men likevel er det berre ordet Linux som vert hengande att på folkemunne, noko som gjer at ein kom i den situasjonen ein har i dag: at ein berre kallar det Linux. I dag vert derimot GNU/Linux brukt på Linux-operativsystem som berre brukar open programvare. I nokon tilfeller vert det brukt drivarar eller programvare som har lukka kode i Linux, då kan det ikkje karakteriserast som GNU/Linux.

På grunn av den store fridomen ein fekk til å modifisere Linux-kjerna var det personar eller grupper av personar som laga sine eigne modifikasjonar som passa betre til deira bruk. Desse modifikasjonane fekk namnet Linux-distrubusjonar eller Linux-distroar og vart publisert slik at andre som hadde bruk for dei same funksjonane. Etter kvart som samfunnet rundt Linux vaks spratt det fram fleire og fleire ulike Linux-distroar. Mange av desse er ikkje under utvikling lenger sidan dei anten ikkje var sørleg brukbare, eller dei var berre hobbyprosjekt og han eine som stod for utviklinga missa til slutt interessa.

Dette er altså eit kort samandrag av bakgrunna til Linux. Sjølvsagt er det mykje meir å skrive om, men ein kunne fyllt ei heil bok med berre bakgrunna til Linux, så her er iallefall det som kan gje deg ei grunnforståing av bakgrunna. I neste del kjem eg til å gå gjennom eit par ulike Linux-distroar. Eg kjem til å nemne nokre av dei meir populære og nokre av dei meir minneverdige. Då kjem det sjølvsagt og tips om kvafor nokre Linux-distroar ein bør ta ein kikk på om ein ynskjer å utforske Linux litt meir.

Litt terminologi:

Operativsystem
Samling av program som kjører på ein datamaskin. Inneheld alt frå ei kjerne til drivarar og ulike programvare. Eksempel er til dømes Windows, OSX, BSD og Ubuntu
Linux
Kjerna i eit Linux-operativsystem. Eit program som verker som infrastruktur for alle dei andre programma. Kjerna kommuniserer med alle delar av datamaskinen, slik at dei kan arbeide i lag.
FSF
Free Software Foundation. Skipa av Richard Stallman for å fronte open programvare. Står bak GNU GPL.
GNU
Gnu’s Not Unix. Eit prosjekt som vart starta av Richard Stallman for å samle program med open kjeldekode. GNU skulle ikkje vere ein del av Unix, men eit eige prosjekt som grunna i dei originale tankane bak Unix; alt var opent for alle.
GNU GPL/GPL
GNU General Public License eller berre GPL. Ein programvarelisens som gjer at den som lager eit program held på opphavsretten, men let likevel andre sjå kjeldekoden, endre programmet til eigen bruk og publisere endringane under visse krav.
Linux-distrubusjon/Linux-distro
Eit operativsystem som byggjer på Linux-kjerna og har eit utval av program lagt ved.

Meir lesing:

Bjorn SolstadKva er Linux – ei særdeles enkel innføring #1
les mer

Razorfish DaVinci er Crayon Physics Deluxe på steroidar

Det er to ting som berre klaffar utan vidare problem om dei vert integrert på skikkeleg vis, eg kunne sjølvsagt snakka om sko og skolisser, men det som er i tankane er teikning og skikkeleg fysikk. Dei som har prøvd Crayon Physics Deluxe eller ei av dei utalige klonene som har poppa opp, veit kva eg snakkar om, det er berre utruleg morosamt.

Razorfish som er eit firma som driv utvikling for Microsoft har laga ein liten videodemonstrasjon som syner eit av deira program som dei har utvikla til Microsoft Surface, Microsoft sitt multirørslebord. Det heile er, som tittelen seier, CPD på steroidar. I tillegg til å kunne teikne er det og mogleg å plassere ting på bordflata og få dei til å reagere saman med programmet. Det heile er eigentleg litt vanskeleg å forklare med ord, så ta ein kikk på videoen for å skjøne kva det heile eigentleg går ut på.

Det er når ein ser slike videoar at ein verkeleg får lyst på eit slikt bord til å leke seg med i stova. Ein kan forøvrig lese meir om Microsoft Surface på Wikipedia eller heimesida. Ein kan og sjå demovideoar av kva bordet kan brukast til her.

Bjorn SolstadRazorfish DaVinci er Crayon Physics Deluxe på steroidar
les mer

Ultimate Windows Tweaker – optimaliseringsverktyg for Windows

Alle som har Windows Vista har brukt tid på å prøve å finne dei instillingane ein har lyst til å endre. Det er ikkje til å skyve under ein stol at Vista for mange er rein forvirring kvar gong ein skal gjere instillingar. Difor er det greit at nokon tek seg tida til å gjere det enklare for oss alle.

Me har her på TeknoNytt tidlegare skrive om Vista4Experts, som let gjere instillingar i Vista, slik at det oppfører slik ein har lyst. Programmet har eit enkelt grensesnitt, men nokre (inkludert underteikna) har hatt nokre få problemer med programmet under norske installasjonar av Windows Vista.

Ultimate Windows Tweaker er Vista4Experts på steroidar. Her er valmoglegheitane mange fleire enn det ein hadde i V4E. Grensesnitt er heller ikkje like forvirrande som nokre følte at det kunne vere i V4E, kor ein nokon gongar skulle huke av, setje kryss eller tømme feltet. I UWT er det anten ein avkryssingsboks eller ei rullegardinliste.

Ultimate Windows Tweaker gjer deg enkel systeminformajon om Windows. Du kan òg gjere diverse utsjåandeinstillingar for startmenyen, Windows Utforskar og oppgåvelinja. Ein får instillingar for brukarkontokontrollen (den berømte UAC-en) og brukarprofilar. Ein får ulike moglegheitar til å auke systemytinga, endre tryggleiksinnstillingar, endre vala for Internet Explorer. Ein kan òg optimalisere nettverksinnstillingane i tillegg til andre småting som kontekstmenyar (høgreklikkmenyar) og Windows sin registreringsinformasjon.

uwtskjermdump 630x426 Ultimate Windows Tweaker  optimaliseringsverktyg for Windows

Ein får til og med Windows 7-liknande val for UAC

Som de sikkert forstår er det ganske omfattande kva ein kan endre på i Ultimate Windows Tweaker, likevel er det heile presentert i eit grensesnitt som ikkje vert forvirrande. Nokre av innstillingane kan kanskje vere litt utanfor nokon sin fatteevne, men det aller meste bør vere slik at dei fleste kan ta UWT i bruk.

Ein får tak i Ultimate Windows Tweaker frå denne sida. Nedlastingsknappen ligg til høgre rett ovanfor den raude skrifta.

Bjorn SolstadUltimate Windows Tweaker – optimaliseringsverktyg for Windows
les mer

LaunchBar 5 Beta: En fullverdig erstatter for Quicksilver? [Mac]

Hvis det er en programkjører-applikasjon som noensinne skal ta tronen fra Quicksilver, så er det nok LaunchBar 5 – Ta en titt på det vi skriver om det, og prøv det gjerne selv. [Kun Mac OS X]

launchbar 5 beta fe LaunchBar 5 Beta: En fullverdig erstatter for Quicksilver? [Mac]

Quicksilver på tronen

Programkjørere som Quicksilver og Butler er populære programmer for brukere av Mac, og det begynner å bli en del av dem også. Men det har hele tiden vært en storebror blandt disse, og det har vært Quicksilver – et populært, avansert og nyttig program som de fleste Mac-brukere har hørt om, eller prøvd selv.

Vi har tidligere skrevet en del om Quicksilver og hvordan man kan bruke dette fantastiske programmet, les vår Quicksilver-serie for å lære mer om det (Del 1, 2 og 3). Men idag så er det for en gangs skyld ikke Quicksilver som skal ha hovedrollen når vi snakker om et fantastisk program av denne sorten, istedet er det snakk om et program som heter LaunchBar 5 Beta.

Gratis nå, men kun i betaperioden

LaunchBar er i utgangspunktet ikke gratis, men ettersom dette er en beta-versjon så kan man nyte godt av programmets mange funksjoner til og med 15. Januar 2009. Tidligere versjoner av LaunchBar har kostet rundt 200 NOK, og så langt så vil jeg påstå at det helt klart er verdt disse kronene. Men jeg anbefaler ihvertfall at dere prøver ut programmet selv, for så å vurdere om det er verdt prislappen etter nyttår.

Så hva er LaunchBar?

LaunchBar er en typisk programkjørings-applikasjon, men det er også så mye mer enn akkurat det. Alt man behøver å gjøre for å søke etter programmer og filer er å trykke en tastatursnarvei (Command-Space er standard), og når man så på enkelt vis finner programmet/filen man er ute etter så kan man kjøre det eller utføre handlinger som LaunchBar gir deg mulighet til.

Programmet har mange muligheter og funksjoner som man virkelig blir avhengig av etter en liten stund. Her er noen av funksjonene som følger med programmet:

 • Utklippstavle-støtte – endelig en programkjører som tar dette på alvor (er fullstendig klar over at Quicksilver også har denne muligheten, men det er en plugin), på samme måte som mange utklippstavle-applikasjoner så kan man her gå tilbake flere steg i historien i sine utklipp. Her er det mange flotte funksjoner som utnytter dette, og for å få en bedre oversikt over alt som kan gjøres så anbefaler jeg å ta en titt på hjemmesiden til applikasjonen. En av de funksjonene jeg likte her var muligheten til å lime sammen flere utklipp.
 • Støtte for QuickLook – man kan på en hvilken som helst fil trykke mellomrom som vanlig for å få fram QuickLook-grensesnittet.
 • Støtte for iCal – legg til hendelser og to-do-objekter.
 • En forbedret kalkulator – her kan man utføre avanserte utregninger på en enkel og intuitiv måte.
 • Actions – det er utrolig mye man kan gjøre med såkalte Actions i dette programmet, man kan blant annet komprimere filer i ZIP- eller tar.gz-formatet. Men det er utrolig mye nyttig man kan gjøre i tillegg til dette også, her er noen av dem: behandle bilder (skift størrelse, rotere, etc), applikasjon-kontroll (Avslutt, Tving Avsluttning, Avslutt alle), og mye mer.
 • Fil-operasjoner – her kan man gjøre det meste som har med filer og behandling av dem å gjøre.
 • En meget god indeksering.
 • Mye mer…

launchbar bilde2 LaunchBar 5 Beta: En fullverdig erstatter for Quicksilver? [Mac]

Bildet: Grensesnittet som det ser ut som standard når man søker.

Den beste måten å få et skikkelig inntrykk av dette programmet er ved å prøve det selv, og på grunn av lanseringen av denne betaversjonen så får du muligheten til å prøve det ut en stund uten å betale ei krone. Og er du like fornøyd som jeg er litt ut i det nye året så spanderer du nok 200 NOK på programmet når betaperioden er over.

Lær mer om LaunchBar, og last ned her .


Bjorn SolstadLaunchBar 5 Beta: En fullverdig erstatter for Quicksilver? [Mac]
les mer

15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Her er vår andre del i den nye serien vår, en serie av artikler hvor vi lister opp gratisprogrammer for Mac i forskjellige kategorier. I dag skal vi gå igjennom mer enn 15 systemverktøy og nytteprogrammer.

Vi startet en ny serie i forrige uke da vi la ut 19 gratis-applikasjoner for produktivitet, og ettersom dette er en serie så stopper vi ikke der. Denne uken skal vi gi dere en liste over noen nyttige systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac, i denne listen så finner man absolutt mye nyttig.

Faktisk så bruker jeg en stor brøkdel av programmene på en daglig basis selv. Og i tro med Teknonytts tradisjon på slike applikasjonslister så er selvfølgelig alt du finner her gratis.

iSlayer – flere applikasjoner og Widgets

islayer fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Jeg starter først med iSlayer, dette er ikke en applikasjon alene, men en samling av flere nyttige applikasjoner fra samme utvikler. Fra iSlayer finner vi både applikasjoner for menylinjen og nyttige widgets.

 • iStats Menus Her får du tilgang til 8 forskjellige funksjoner man kan bruke i menylinjen, alle funksjonene har den egenskapen at de er enkle å tilpasse til brukerens smak og behag. Ved å bruke disse verktøyene/funksjonene så får du en oversikt/statestikk for CPU og minnebruk, harddisker, nettverk, tid og dato, temperatur på CPU og annen viktig informasjon om hva som skjer på innsiden av din Mac.
 • Organized (Widget) – Et altmulig-verktøy for dashbordet ditt, her får du blant annet en kalender, verdensklokker, notisblokk, iCal hendelser og To-Do-liste. Dette er en widget som fungerer som en samlefunksjon for alle de nyttige applikasjonene Apple tilbyr fra før i OS X, forskjellen er at de er mye lettere tilgjengelig.
 • iStat Pro (Widget) – Dette er en widget som kan tilpasses til akkuart ditt behov på en enkel måte, det gir deg fullstendig oversikt over alt som foregår under panseret på din Mac. Noen av de tingene iStat Pro kan hjelpe deg å holde oversikt over er CPU, harddisker, nettverk, temperaturer, vifter, lastetid og oppetid på din Mac. For de som ønsker en lettvekter av dette programmet så anbefaler jeg den neste widgeten på listen.
 • iStat nano (Widget) – Dette er et systemovervåkningsprogram med et enklere og mer oversiklig grensesnitt, det er dessuten veldig pent og inneholder flere animasjoner som gjør opplevelsen til en fryd når man bruker denne widgeten. Man får også her muligheten til å overvåke komponenter, temperatur og ressursbruk på samme måte som i Pro-versjonen, men det er mye mer oversiktlig og med et penere design. Her er det snakk om smak og behag når det gjelder hvilken versjon man skal velge, og hvor mye informasjon man kan innta på en gang.

iSlayer kan også tilby deg en helt unødvendig widget hvis man tenker på funksjon og nyttighet, men den er kanskje pen å se på for noen. Dette er en Lavalampe som kan installere på dashbordet.

OnyX

onyx fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Dette er et multifunksjonsverktøy for vedlikehold, optimalisering og personlig tilpassing av ditt system. Når man åpner dette programmet for første gang så er det som å komme til en fantasiverden for geeks, her kan man justere, rydde opp i, og optimalisere det meste i Mac OS X-installasjonen.

Dette er et verktøy som de fleste brukere av Mac bør ha tilgjengelig, vedlikehold og optimalisering av datamaskinen er viktig.

Onyx er tilgjengelig for Leopard, Tiger, Panther og Jaguar.

 

Deeper

deeper fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Deeper er en applikasjon som lar deg tilpasse og slå av/på skjulte funksjoner i Finder, Dock, Dashbordet, Expóse, Safari, innloggingsvinduet, og mange andre Apple-applikasjoner.

Deeper er laget av samme utviklere som Onyx, utviklerne heter Titanium’s Software og har laget et annet gratisprogram som kan være nyttig – Maintenance. Dette er et program som hjelper deg med å reparere rettigheter, kjøre periodiske script, nullstille indeksen i Spotlight, slette applikasjoner, og mye mer.

EverSave

eversave productpage banner 630x236 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

EverSave lagrer alle dine dokumenter i ønsket tidsintervall slik at du aldri mer behøver å starte på nytt etter at en applikasjon har krasjet, eller når strømmen har gått. Programmet er lett å sette seg inn i, og gir deg full kontroll over lagring av dokumenter slik at du senke skuldrene med tanke på bekymringer for tap av arbeid.

 

Pref Setter

pref setter gui 630x331 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Dette er et program for avanserte brukere, programmet har en viktig oppgave og det er å gi brukeren enkel tilgang til Property List, eller PLIST-filer som vi kaller dem. Disse filene kan redigeres på en enkel og forståelig måte (for de som forstår hva de driver med selvfølgelig) i programmets GUI.

MacLoc

macloc fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Logg ut fra Mac OS X uten at applikasjoner og vinduer lukker seg. Man behøver bare å klikke på MacLoc-ikonet for å logge ut av systemet, og når man skriver inn brukernavn og passord for å logge inn igjen så vil man komme tilbake til det samme som var på skjermen når man logget ut.

Dette er et program som passer perfekt for de som skal ut av kontoret i fem minutter for så å begynne å arbeide der de var igjen.

Caffeine

caffeine fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Caffeine er et lite program som enkelt lar deg hindre at Mac OS X går i dvalemodus, eller at skjermen dimmes/slukker. Dette er veldig nyttig når man for eksempel ser på film eller nett-tv, alle som har brukt sin Mac til å se tv og video med skjønner hvor irriterende det er når man må bevege musen for å “vekke” den skjermen igjen.

Caffeine slås av og på ved å klikke på et lite ikon i menylinjen som ser ut som en kaffekopp.

 

SMART Reporter

smart reporter 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Et program som kan forutsi en feil på harddisken(e) du bruker. Det kjører regelmessige tester ved hjelp av SMART-funksjonen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) som er innebygd i de fleste nye harddisker idag, denne funksjonen er som et slags varslingssystem som varseler deg før en feil har skjedd. Nyttig å ha kjørende.

 

Loginox

loginox 630x273 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Loginox er et program som lar deg forandre på innloggingsbakgrunnen i Mac OS X, dette gjør man på en veldig enkel måte – man drar og slipper det bildet man ønsker å bruke som bakgrunn når man logger inn i OS X.

Standard størrelse på bildet er 2560×1600 piksler, og for å gjøre bildene dine mest mulig tilpasset slik at kan bli det bakgrunnsbildet du skal bruke så kan man bruke et annet program som heter Sizerox som er laget av samme utvikler.

SuperDocker

superdocker1 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

En liten applikasjon som hjelper deg å modifisere din Dock, Dashbordet, eller Safari Loading Bars utseende og noen funksjoner.

 

WeatherSnitch

weather fe 630x260 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Hvis du ønsker å ha værmeldingen tilgjengelig i menylinjen.

Paparazzi

paparazzi fe 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Et lite verktøy for Mac OS X som lar deg ta skjermbilder (skjermdump/screenshot) av websider. Det er et greit verktøy som lar deg ta skjermdump av hele nettsider og ikke bare det du ser. Det finnes selvfølgelig tillegg i nettleseren for dette også, men dette er et fint alternativ for de som ikke bruker Firefox spesielt.

Linotype FontExplorer X

linotype 630x242 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

En applikasjon for å behandle fonter i Mac OS X.

Growl

growl 630x143 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Dette er den applikasjonen som blir brukt mest på min datamaskin, og det nesten uten at jeg samhandler med det i det hele tatt. Det er nemlig et notifikasjonsprogram som i samarbeid med de fleste andre programmer som kjører på Macen gir deg små beskjeder.

Det finnes flere forskjellige plugins som kan kjøres sammen med applikasjoner for å ta skikkelig nytte av Growl, en jeg anbefaler er Mail Appetizer – denne gir deg beskjed hver gang du får en epost i Mail.app, du vil da få et sammendrag av eposten og muligheten til å raskt markere som lest, som søppel, og lese den nå eller senere.

Burn

burn 630x391 15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac

Dette programmet leverer akkurat det som loves i nanvet – det brenner til CD og DVD. Det takler også image-filer hvis noen lurer på det.

Det finnes selvfølgig bøttevis med programmer som vi ikke har nevnt i denne listen, men det er ingen grunn til bekymring – vi kommer til å fortsette denne serien og det er mange overraskelser og godbiter i vente.

Jeg kan forsåvidt anbefale alle våre gratisprogrammer-lister for Mac her i Teknonytt, men idag vil jeg trekke fram en annen liste som vi har skrevet tidligere og det er vår liste over 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før. Denne listen ligner nemlig litt på den du leser nå når det gjelder type programmer som er der, men de fleste av dem er forskjellige i forhold til de vi har nevnt i dag (med få unntak).

Bjorn Solstad15+ Systemverktøy og små nytteprogrammer for Mac
les mer

20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Vi har en tradisjon her i Teknonytt for å legge ut gode lister over gratisprogrammer i forskjellige kategorier, og denne gangen tenkte vi å oppdatere småprogram-listen vår med 20 gratis nytteprogrammer som vi ikke har skrevet så mye om før.

Det begynner å bli en stund siden vi har skrevet en ny artikkel om gratis småprogrammer for din Mac, det skal vi nå rette på. For i denne artikkelen så vil jeg ramse opp nye små-programmer for Mac som ikke har fått plass i tidligere artikler, og det vil først og fremst være snakk om nytteprogrammer som kan gjøre hverdagen enklere.

Caffeine – Unngå at din Mac aktiverer dvalemodus i tide og utide

caffeine 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Hvor mange ganger har du irritert deg over dvalemodusen på din Mac, spesielt når du ser på video eller nett-tv med datamaskinen? Dette kan du nå unngå, og det på en veldig intuitiv framgangsmåte – det er nesten for enkelt.

Når Caffeine er installert så kan du slå av dvalemodusen ved å trykke på en liten kaffekopp i menylinjen, og når du ønsker den tilbake til å bli som den var. Enklere blir det rett og slett ikke.

SaveCircle – Automatisk lagring av dokumenter

savecircle 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Med denne applikasjonen kan du stille inn hvert enkelt program til å lagre arbeidet ditt automatisk, eller velge at alle aktive programmer lagrer dine dokumenter automatisk -du stiller selv inn intervallen på tiden.

MainMenu – rydd opp i systemfilene fra menylinjen

mainmenu 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette programmet er like genialt som det er enkelt – rydd opp i filene og systemet fra et enkelt grensesnitt i menylinjen.

MenuMeters – Se ressursbruken til Mac’en i menylinjen og Docken

200810021811 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette er en av mine favoritter, for selv om det er enkelt så er det til hjelp for de fleste som liker å ha full kontroll over sin datamaskin. Med MenuMeters kan man få en oversikt over ressursbruken til din datamaskin i menylinjen, det vil si at du får statestikk i nåtid for blant annet:

 • Bruk av CPU
 • Bruk av Minne
 • Harddisk-aktivitet
 • Nettverks-aktivitet

Dette er noe jeg ofte får bruk for, og det er sikkert flere enn meg som liker å ha denne type oversikt enkelt og tilgjengelig.

 

SuperDocker – Forandrer Docken enkelt, og mye mer

superdocker 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Det er mange applikasjoner som er laget med nesten samme formål som SuperDocker, men de er ikke i nærheten av å tilby de samme nyttige funksjonene på en like flott måte.

Med SuperDocker kan du forandre utseendet, stil og funksjoner på docken i OS X, men det stopper ikke der for du har også kontroll over funksjoner utover selve docken. Det følger med flere funksjoner som lar deg utføre ting som du vanligvis må være en kløpper i Terminalen for å få til. For å lære mer om dette unike programmet så går du til hjemmesiden til SuperDocker-applikasjonen.

iTerm – Terminalen på steroider

iterm 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

For alle som bruker Terminalen i OS X, her får du funskjoner og et grensesnitt som den vanlige Terminalen ikke er i nærheten av. Det er flere funksjoner som er nyttige, men den viktigste er kanskje muligheten til å bruke faner.

Les mer om iTerm på hjemmesiden deres.

Monolingual – Fjerner unødvenige språk og systemfiler

200810021824 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Er du klar over hvor mye unødvendige filer som ligger i OS X-installasjonen din? Dette programmet hjelper deg å fjerne de mest unødvendige filene ved å la deg velge bort språkpakker og støtte for gamlere arkitektur (PowerPC). Dette er filer du ikke trenger, og mest sannsynlig aldri vil behøve heller. Da jeg fjernet disse fikk jeg tilsammen 5 GB mer plass på harddisken, det er kanskje ikke så mye, men det er bedre enn ingenting den dagen jeg mangler et par gigabyte.

AppMenuBoy – Savner du startmenyen fra Windows?

appmenyboy 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette programmet gir deg en skikkelig og funksjonabel startmeny for programmer i Docken. Dette kan man selvfølgelig også få ved å plassere “Programmer-mappen” i den høyre delen docken, men dette programmet fjerner alle filer som ikke er kjørbare og har noe med programmet å gjøre. Hvis et program ligger under en mappe i programmer-mappen så vil den dukke opp i menyen uten denne mappen.

Les mer om AppMenuBoy på Google Code-sidene.

SiteSucker – Hent hele nettsider og les dem offline

200810021829 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette er det perfekte programmet hvis du skal ut på en lengre reise uten tilgang på internett en stund – du kan laste ned hele nettsider ved hjelp av SiteSucker, og lese dem offline når du vil senere.

Mac Scheduler – Sett opp arbeidsdagen på forhånd

scheduler 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette programmet er en god blanding av et GTD (getting things done), en alarmklokke og en applikasjon for autostart av programmer. Du kan sette opp vanlige alarmer til spesielle tider, men hovedfunksjonen er at du kan legge inn nettsider, dokumenter og programmer i en tidsplan slik at de åpnes til et spesielt tidspunkt eller til faste tider hver dag, i ukedagene eller i helgene – meget nyttig for oss som har faste oppgaver hver dag og trenger et lite spark bak for å sette igang.

SideNote – rask og enkel notatføring lett tilgjengelig

sidenote 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

 

Selv om vi har programmer som Evernote til å hjelpe oss med å holde orden på notater, så er dette et genialt program for å ta notater lett og tilgjengelig. Når det er installert så får du fram et lite notat-grensesnitt på siden av skjermen når du holder musepekeren der.

KidiFree – Finn, last ned og hold orden i gratis programvare for din Mac.

kidifree 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dagens ener i denne listen etter min mening, for dette er et gullkorn som egentlig burde fått sin egen artikkel, men så lenge orker jeg ikke vente før jeg forteller om det. Med dette programmet så kan du søke og bla etter gratisprogrammer for Mac, når du liker det du ser så kan du favorittisere dem og evt laste dem ned. Når du laster ned programmer så legger de seg i en mappe som du lager når du installerer KidiFree, enkelt og greit, og ikke minst en veldig grei måte å finne nye applikasjoner som er gratis på.

Genius – Ett genialt program for elever og studenter

genius 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Hva sier du til et program som hjelper deg med å pugge? Genius gjør nemlig dette på en enkel og grei måte, du får først legge inn både spørsmål og svar, før du senere går igjennom disse til du har lært dem utenatt. Et gullkorn for studenter og elever.

Anxiety – Getting Things Done

anxiety 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Vi måtte ta med et eller to GTD-program i denne listen også, og akkurat på det feltet er Anxiety noe av det beste og enkleste man får til en Mac. Programmet er veldig minimalistisk av seg.

iGTD – en mer avansert og funksjonsrik GTD-klient

200810021907 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Hvis Anxiety blir litt for minimalistisk for deg så er nok dette løsningen du leter etter – dette er et program jeg selv ikke har prøvd så mye, men jeg har fått veldig mange anbefalinger om det.

JumpCut – Husker dine utklippstavle-objekter

200810021852 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Etter at jeg installerte dette enkle, men nyttige programmet så har jeg aldri sett meg tilbake. Det lagrer mine utklipp fra utklippstavlen for meg, og jeg kan gå tilbake flere steg for å finne igjen noe jeg tidligere har klippet ut. Veldig nyttig og absolutt anbefalt.

CornerClick – Gjør Exposé og Active Corners til latter

corner 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Dette programmet har jeg kun brukt i to dager, men jeg er allerede blitt avhengig av det. Dette er rett og slett Exposé og Active Corners på steroider. Du kan selv stille inn hva som skal skje når du beveger musepekeren til hjørnene i skjermbildet ditt.

Man kan gjøre alt fra å åpne nettsider til programmer, og diverse andre ting – og det beste av alt er at man kan legge inn flere funksjoner på hvert hjørne, for man kan også bruke forskjellige triggere (Ctrl, Shift, Alt, etc) og begge museknapper.

Prøv det, men du er advart – du kan bli avhengig av dette.

Cashbox – Hold orden i økonomien din

cashbox 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Økonomi er et ord mange forbinder med noe kjedelig, men slike programmer som dette kan være med på å forandre ditt inntrykk på akkurat dette. Med Cashbox så kan holde orden i budsjetter og utgifter på en flott måte som ikke kjeder deg ihjel.

MindNode – Lag tankekart i et enkelt grensesnitt

mind 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

MindNode er et tankekart-program for å si det enkelt, og det er et av de beste av sitt slag – så last ned hvis dette er noe du har bruk for. Husk å last ned gratisversjonen og ikke Pro-versjonen.

Seashore – Et brukervennlig alternativ til GIMP

200810021914 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Seashore har kommet på mange slike lister som denne, og det er ikke uten grunn – dette er et brukervennlig program for alle som ønsker å utføre alt fra enkle fotoredigeringsoppgaver til mer avanserte design-oppgaver.

aTypeTrainer4Mac – lær deg touchmetoden

atypetrainer 20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]

Det er ikke mye å forklare rundt dette programmet – du lærer på en flott måte å skrive hurtigere og med korrekt metode.

Bjorn Solstad20+ Nyttige gratisprogrammer vi ikke har vist deg før [Mac]
les mer

Så enkelt kan du konvertere de fleste filformater uten programvare

Les denne artikkelen for å lære hvordan du kan konvertere dine bilder, videoer, dokumenter og musikk uten å installere så mye som en kilobyte på harddisken din.

zamzar Så enkelt kan du konvertere de fleste filformater uten programvare

Et problem som er lett å støte på er at man rett og slett er nødt til å konvertere et filformat, enten det er et bilde, musikk, video eller dokument det er snakk om. Og det er nettopp her mange uerfarne databrukere går i fellen hvor de enten kjøper programvare ufrivelig, eller at man i verste fall plukker opp et virus på veien. For når man søker etter konverteringsprogrammer på nettet så havner man ofte i en jungel av forskjellige programvarer hvor de fleste rett og slett er forferdelige, og flere av disse lurer deg til å tro at du slipper å betale for dem. Problemet er at man må betale for å få det til å fungere skikkelig, eller for å slippe et vannmerke hvor det står “trial software” som er gjenganger. Men det finnes selvfølgelig løsninger, man må bare vite hvor man finner dem. Det vet vi, og snart du også.

Hva sier du til å slippe å installere noen programmer i det hele tatt, men fortsatt ha muligheten til å konvertere de fleste kjente og noen ukjente formater for bilder, video, dokumenter og musikk? Med dagens nettjuvel så er det faktisk mulig.

Tjenesten jeg snakker om heter Zamzar, og dette er en gratis tjeneste så lenge man holder seg til filer som er mindre enn hundre megabyte. Og i de fleste formatene man snakker om her så er dette fullt mulig, unntaket er selvfølgelig video, men vi har tidligere skrevet om et meget godt alternativ for video-konvertering. Ønsker man å jobbe med filer som er større enn 100 MB så må man betale for dette. En hyggelig bonus man får tilgang til i Zamzar er muligheten til å laste ned video fra nettet også, alt som behøves er lenken til videoen man skal bruke (Youtube er et eksempel på kilde for slike videoer). I prosessen for å konvertere så må man anngi en epost-adresse, grunnen til dette er at tjenesten sender deg den ferdig konverterte filen til din epost-adresse. Jeg har ikke opplevd noe misbruk av epost-adressen jeg anga i form av spam eller lignende, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere noe som helst (bruk Mailinator hvis du er i tvil).

Selv om man har et relativt stort utvalg av formater å konvertere til, så savnet jeg et par alternativer da jeg testet denne tjenesten. Spesielt savnet jeg muligheten til å konvertere .pds-filer (Photoshop) til et annet format, noe som er veldig kjekt når man ikke har photoshop installert på sin maskin, eller når man rett og slett ikke orker å åpne Photoshop for å konvertere filen der. Et annet problem med Zamzar er at det ikke er noen tjeneste for folk som lett lar seg bli stresset, det tar gjerne et par minutter før du mottar filen i din inboks, men til gjengjeld så tar det ofte tid når man konverterer med programvare på sin egen maskin også.

Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med denne tjenesten, selv om jeg kunne tenkt meg enda et par formater å konvertere til og fra. Men dette er nok noe som står i planen for videre utvikling av tjenesten regner jeg med.

For å prøve Zamzar selv så slår du opp følgende nettadresse i nettleseren din: http://www.zamzar.com.

Bjorn SolstadSå enkelt kan du konvertere de fleste filformater uten programvare
les mer

Lær deg enkel programmering – skikkelig enkel

Jon Stødle har startet en interessant serie hvor han viser hvordan man kan utføre C#-programmering på et relativt enkelt nivå, men for de som føler at det blir et vanskelig grensesnitt og nivå å starte i så har jeg idag to gode tips.

Selv er jeg en av dem som har prøvd flere programmeringsspråk, og selv om jeg har lært litt så har jeg aldri blitt særlig flink i noen av dem. Den største grunnen til dette er at jeg lett gir opp fordi det er litt overveldende til å begynne med. For når man for første gang åpner en IDE (grensesnittet man programmerer i) så er det få som forstår hva som er det neste skrittet å ta uten å vite noe om det fra før, eller uten å ha lest/sett video om det. Enten så møter man noe som ser ut som en helt tom tekstbehandler, eller et grensesnitt med mange ting å trykke på uten at man vet hva man skal trykke på. Selvfølgelig er det ikke umulig å lære seg dette for noen, og nettopp derfor er de to programmene jeg skal vise dere nå veldig interessante.

Hackety Hack

hackety Lær deg enkel programmering  skikkelig enkel

Det første programmet heter Hackety Hack og du finner det på følgende nettside, og det skilter med følgende undertittel: “Wanna hack like in the movies?”. Bare tittelen skal være nok til å fengsle oss datainteresserte, ikke sant? Dessverre så er dette programmet bare for Windows-brukere, men det jobbes for å få ferdig en versjon for både Linux (det finnes en veldig uferdig versjon allerede) og Mac.

I dette programmet så blir man på en intuitiv og lærerik måte guidet igjennom programmeringsspråket Ruby, og det vil komme flere programmeringsspråk med tiden. Her blir man vist hvordan man kan lage seg sin egen blogg, sin egen IM-klient, også videre ved hjelp av noen godt forklarte steg. Jeg anbefaler alle som er interessert i å lære seg mer om programmering, men som ikke har så lett for å lære gjennom video eller bøker, å ta en titt på dette. Det er ikke snakk om noen avansert programmering, men man lærer såpass at man får en liten kick-start og en økende interesse for programmering.

Som sagt så kan man laste ned og lese mer om dette programmet på denne nettsiden.

Alice.org

alice Lær deg enkel programmering  skikkelig enkel

Alice er et innovativt 3D programmerings-miljø som gjør det enkelt for alle og enhver å skape animasjoner for å fortelle en historie, skape interaktive spill, og videoer for å dele med andre online. Dette er gjennomført på en måte som kanskje kan virke litt barnslig for mange av våre lesere, men du verden så mye man lærer når man kommer et stykke ut i læringsprosessen. Alice blir blant annet brukt på skoler for å lære barn og mer vokse barn om programmering og animering i et 3d-miljø, så det er her snakk om et pedagogisk korrekt læringsmiljø.

Når man bruker Alice så blir man først instruert igjennom flere faser slik at selve grensesnittet ikke blir for skremmende og uoversiktlig, dette fungerer veldig bra og når man etterhvert får stå mer på egne ben så er det en nytelse å leke seg i dette programmet. Jeg har stor tro på at dette kan få mange programmeringsspirer som er litt lik meg (litt vanskelig for å komme over den første kneiken) til å fortsette med mer avanserte oppgaver (og programmeringsmiljøer), og kanskje til slutt utvikle seg videre til å skape spill og programmer til glede for alle forbrukere.

Absolutt anbefalt både til store og små, her lærer man virkelig om hvordan programmering i 3D-miljøer foregår, på et enklere nivå.

Alice kan lastes ned fra denne nettsiden, og det fungerer på Mac, Windows, og Linux. Lykke til med programmering og animasjon.

Her er en introduksjonsvideo laget av folkene bak Alice:

Bjorn SolstadLær deg enkel programmering – skikkelig enkel
les mer

LastPass fyller nå ut skjema for deg

Da vi skrev om LastPass sist så ble jeg positivt overrasket, og har i ettertid begynt å bruke det som min primære passordbehandler. Men en ting har jeg savnet hele tiden, og det er muligheten til å lage meg profiler med personlig informasjon som kan fylle ut skjema på nettet helt automatisk for meg. Idag kom det en oppdatering for LastPass, og jeg vil nå anbefale de fleste å ta en titt på dette cross-platform-programmet.

lastpass 500x252 LastPass fyller nå ut skjema for deg

Det begynner å bli en stund siden jeg brukte programmer som Roboform nå, kanskje er det fordi jeg har emigrert til Mac, men jeg bruker det ikke på Windows-maskinen min noe lenger heller. Den største grunnen til dette er at de har en tilsynelatende skjult agenda med programmet, det blir kanskje feil å kalle det for det, men bakdelene med å ikke bruke fullversjonen er godt skult ihvertfall. Dette slipper man hvis man installerer LastPass, for med den nye funksjonen som fyller ut skjema for deg så er dette noe av det beste man kan få på nettet, ihvertfall hvis man ønsker å bruke noe som er gratis.

Et av spørsmålene jeg stillte før jeg oppdaterte LastPass og prøvde den nye versjonen var om dette ville fungere på Norske skjema, og her kan jeg glede alle som leser med at dette fungerer veldig bra. Noen få felt blir ikke fyllt ut, men dette er et problem som også viser seg på engelske nettsider. Og jeg tror nok at LastPass vil fortsette med å utvikle dette fantastiske verktøyet slik at flest mulig felt vil bli utfyllt automatisk, LastPass er tross alt i tidlig beta ennå. Det er ingen grunn til å frykte det her uansett, for de fleste feltene blir fyllt ut helt automatisk, uten noen problemer.

For å bruke denne funksjonen så må man trykke på den røde LastPass-knappen man har i Firefox, og velge Fill Form -> Edit Profile. Herfra kan man fylle ut alle viktige opplysninger som navn, epost, personnummer, kredittkort-nummer, også videre uten at man behøver å frykte at denne informasjonen vil havne i feil hender. For alt blir krypter før det blir sendt til serveren til LastPass, og man behøver hovedpassordet ditt for å dekryptere det. Når dette er gjort så vil det automatisk dukke opp valgmuligheter øverst i nettleseren når man skal fylle ut skjema.

gem skj LastPass fyller nå ut skjema for deg

Denne linjen vil komme øverst i nettleseren din når du skal fylle ut et skjema.

skjema utf LastPass fyller nå ut skjema for deg

Slik så det ut etter å ha fyllt ut et norsk registreringsskjema, eneste feil er at feltet "Henvist av" ble fyllt ut også. Og jeg har nok ikke henvist meg selv.

Som sagt så vil jeg anbefale de fleste å teste dette, eller ihvertfall de som bruker Firefox på Mac og Linux, og de som bruker Firefox og Internet Explorer i Windows.

For de som ikke har lastet ned og installert LastPass ennå så kan man finne det her, hvis du allerede har installert det så vil jeg anbefale deg å oppdatere tilleggene dine i Firefox eller IE.

Bjorn SolstadLastPass fyller nå ut skjema for deg
les mer

Visual C#: Del 1

For dei som lever med ein liten programmerar i magen, introduserer eg deg no til noko enkel progammering

csharpdel1 Visual C#: Del 1

Det er mange som sit med ein liten programmerar i magen. I denne artikkelserien, som ikkje har noko bestemt lengde, vil eg vise dei som har lyst til å starte å programmere – og andre intersserte – korleis ein kan lage enkle progam til Windows.

Programmeringa som de kjem til å lære her er ikkje program som kan gjere dei mest avanserte tinga. Når ein startar med programmering er det i hovudsak utrekningar som ein lærer å utføre. Program som legg til funksjonalitet eller utfører meir avanserte oppgåver må ein diverre vente litt med. Programma som eg kjem til å demonstrere her, er program som kan gjere matematiske utrekningar av ulik vanskeligheitsgrad. Sjølv om det kanskje ikkje er det kulaste er det likevel eit godt grunnlag som ein kan byggje vidare på.

For å kome i gang med programmering treng ein ofte ikkje meir ein teksthandsamar som til dømes Notisblokk eller WordPad. Det er likevel å tilrå å bruke ein teksthandsamar som støttar merking av syntaksen, slik at kodane du skriv vert merka i ulike fargar. Ein kan då lettare skilje dei ulike delane av kodane frå kvarandre. I denne serien kjem me likevel til å ta utgangspunkt i utviklarprogramvare frå Microsoft. Denne gjer det enkelt å kode i tillegg til at ein kan enkelt lage eit grafisk grensesnitt.

Eg kjem til å bruke programmeringsspråket C# (les “si sharp” (c skarp på engelsk)). Programvaren som eg kjem til å bruke er Visual C# 2008, men ein kan laste ned ein lettversjon av programmet frå Microsoft som heiter Visual C# Express. Det er det same programmet med litt mindre funksjonalitet, men det ikkje noko som ein kjem til å leggje merke med. NB! Klikk for større bilete!

csharpdel11 Visual C#: Del 1

Det fyrste ein gjer er å opne Visual C# 2008 Express og gå til File>New>Project. Ein får deretter opp dette vindauget. Her vel ein Windows Forms Application og ynskja rammeverk. Rammeverket eg kjem til å bruke er .NET-rammeverket, som er mykje brukt. Eg vel å bruke 2.0-versjonen sidan det er den versjonen som er mest vanleg å ha installert. Rammeverka må installerast om dei ikkje finnst på datamaskinen til dei som vil bruke programmet og .NET 2.0 er så vanleg at dei fleste har dette installert allereie. Om ein ynksjer å bruke ein annan versjon, kan ein sjølvsagt gjere det. Gje deretter applikasjonen namnet “Skattekalkulator” og vel staden kor du vil lagre prosjektet.

csharpdel12 Visual C#: Del 1

I det nye vindauget du får opp ser du eit vindauge som det står Form1 i øvre venstre hjørne, dette er vindauget til applikasjonen din. Til høgre har du verktykassa (eg tilrår at du opnar ho og trykker på teiknestifta slik at ho alltid er open), her opnar du Common Controls, sidan det er desse me skal bruke. Til høgre for Form1 ser du utforskaren, her vil me òg ha eigenskapane til dei ulike elementa, om dette ikkje er tilgjengeleg via ei fane nedst, kan ein få ho fram ved å gå til View>Properties Window. For å gjere ting enklare kan du dra TextBox og Label opp under Button slik biletet viser, sidan me skal bruke desse mest. NB! Klikk for større bilete!

csharpdel13 Visual C#: Del 1

No er det på tide å kome i gang med skapinga av sjølve programmet: klikk og dra tre tekstboksar (TextBox) ovanfor kvarandre med tre merkelappar (Label) foran dei. Plasser deretter ein knapp (Button) og nok ein merkelapp under der igjen.

Klikk på label1 og ha framme eigenskapsfana til høgre (Properties-fana). Der det står “Text” skriv du inn “Løn”. Trykk så på label2 og skriv “Timar” i teksteigenskapen, så trykker du på label3 og skriv “Skatt” i teksteigenskapen. Då vil teksten endre seg frå label1, label2 og label3 til det du skreiv i teksteigenskapen.

Klikk no på den øvste tekstboksen og ha framme eigenskapsfana. Skriv inn “txtLon” inn i namneigenskapen (Name). Trykk så på tekstboksen i midten og skriv inn “txtTimar”, så den nedste tekstboksen og skriv “txtSkatt” i namneigenskapen. Desse er namna til kontrollarane og det er desse me bruker viss me skal referere til desse objekta i koden, som me skal skrive seinare.

Trykk no på knappen og skriv inn “btnReknUt” i namneigenskapen og skriv “Rekn ut” i teksteigenskapen. Trykk så på label4 og skriv “labMelding” i namneigenskapen og visk ut det som står i teksteigenskapen, slik at det ikkje står nokon ting der. Til slutt trykker du på sjølve Form1 og skriv inn “Skattekalkulator” i namneigenskapen.

Då tek me til med sjølve koden. (Eg kjem ikkje til å gå i detalj om kodeteori no, men eg kjem til å poste ein oppfølgjar til denne posten som kjem til å forklare koden. Den vil vere til interesse for dei som har lyst til å lære seg korleis ting heng saman). Dobbelklikk på knappen og du vil få opp eit nytt skjermbilete. Markøren vil stå på ei eiga linje mellom to parantesar, det er her me puttar koden som skal utførast når me trykker på knappen. Her skriv du inn følgjande:

private void btnReknUt_Click(object sender, EventArgs e)
{
double lon = Convert.ToDouble(txtLon.Text);
double timar = Convert.ToDouble(txtTimar.Text);
double skatt = Convert.ToDouble(txtSkatt.Text);

double bruttolon = lon * timar;
double nettolon = bruttolon – ((bruttolon / 100) * skatt);

labMelding.Text = “Bruttolønn: ” + bruttolon.ToString() + “\nNettoløn: ” + nettolon.ToString();
}

Etter at koden er skriven inn trykker du anten på F5 eller på den grøne trekanten ved sida av rullegardinmenyen kor det står “Debug”. VC# (Visual C# 2008 Express) vil no kompilere koden, altså gjere han om til språk som datamaskinen forstår, og kjøre det. Om alt er gjort riktig vil programmet fungere fint. Er det noko gale vil han ikkje starte programmet og fortelje kva som er gale. Du kan no prøve ut programmet ved å skrive inn løna i den øvste tekstboksen, antal timar arbeida i den neste og skatten du betaler i den nedste tekstboksen. Trykker du på “Rekn ut” får du ut bruttoløn (løn før skattefråtrekk) og netteløn (løn etter skattefråtrekk). For å avslutte trykker du på krysset oppe i høgre hjørne.

csharpdel15 Visual C#: Del 1

Om du har lyst til å få programmet ut som ei fil du kan kjøre på datamaskinen går du til Build>Publish. Du vil då få opp ein dialog kor du kan velje kor programmet skal publiserast, her vel du ei mappe på datamaskinen og vel “Finish”. VC# byggjer då ei installasjonsfil, med nokre medfølgjane filer, som du kan bruke til å installere programmet på datamaskinen (filene som følgjer med må liggje i same mappa som installasjonsfila under installasjonen).

Eg rådar dykk til å kikke litt på koden for å sjå om de forstår kva som skjer. Som sagt kjem eg til å skrive ein oppfølgjar kor eg kjem til å ta for meg koden og forklare kva alt er. Eg vil òg oppfordre dykk til å lage programmet og lage ei installasjonsfil, pakke installasjonsfila og dei medfølgjane filene i ei zip-mappe (høgreklikk>Send til>Komprimert (zippet) mappe), last zip-fila opp på veven (til dømes på RapidShare) og post lenka i ein kommentar under.

Bjorn SolstadVisual C#: Del 1
les mer