Apple vil ikke trekke seg fra miljøregisteret EPEAT likevel.