Lei av begrensninger på hvor store vedlegg du kan sende på e-post? Med Thunderbird og Filelink omgår du dette problemet på en smart måte.