Gratis er digg, Photoshop er enda diggere, og filter og plugins til Photoshop er kurant nok det også, men hva hvis vi kombinerer disse tre, hva får vi da? Gratis Photoshop filter og plugins som er helt toppers for alle som synes Photoshop er dyrt nok i seg selv. Og nettopp derfor har vi tillatt oss å skrive en stor liste over kilder til gratis plugins og filter, følg med:

1. Plugins World – Kartotek over plugins for Photoshop

pluginsworld De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

2. Richard Roseman Plugin Downloads


richardrosenman De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

3. Cybia – Plugin Filters – The Works-serien
cybia De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

4. Photoshop Filters Factory


photoshop filters De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

5. The Plugin Site

thepluginsite De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

6. Mehdi -Plugins Photoshop


mehdi De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

7. Xero Graphics: Freeware Plugins


xero De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

8. freephotoshop.com – Adobe Photoshop Plugins og Filters


freeplug De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

9. Gratis Photoshop Plugins | TechnoTarget


technotarget De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

10. Gratis Photoshop Plugins >> Photoshop Tutorials Blog


pstutorialsblog De beste gratis kildene til Photoshop Plugins og Filter

Og her er flere som ikke helt nådde toppen, men duger mer enn nok allikevell:

11. Gratis Photoshop Brushes og Plugins | PhotoshopSupport.com.

12. Telegraphics – Gratis plugins for Photoshop.

13. Adobe Photoshop Plugins Kartotek | PhotoshopSupport.com.

14. Plugins – Photo-Plugins.

15. The Plugin Site – Adobe Photoshop plugins og filter.

16. Telegraphics – Graits plugins for Photoshop og Illustrator.

17. Little Ink Pot – Gratis Plugins.

18. HDR fotoprogramvare og plugins.

19. VanDerLee – Plug-ins.

20. Red-Field Photoshop Plugins.

21. Luce site.

22. Pog’s Notes » Plugins.

23. Adobe – Adobe Photoshop CS3: Plug-ins.

24. AFH Systems Group – Plug-ins.

25. Mysterious Ways (Almathera Plug-in-Samling).

Har du noen kilder til nettsteder man kan få gratis og gode Photoshop-ressurser fra?