Evernote Moleskine skal lette overgangen mellom papir og digitale notater. Hvor bra fungerer det?