Ifølge Microosoft kjører disse maskinen mest stabilt og driftsikkert.