Produsenten av Blackberry sliter med salget, jobbkutt og resultat.