Flere opplever problemer med installasjon av Windows via usb. Valg av kontakt kan her være avgjørende for om du lykkes.