30-siders spesialutgave om alt fra brukergrensesnitt til nye sikkerhetsmekanismer.