Wikipedia-redaktørene skal få bedre tilbakemeldinger fra leserne.