Microsoft forsøker å gjøre det enklere å bytte plattform for virtualisering.