Større og raskere disker der tradisjonell harddiskteknologi er kombinert med flashminne.