Microsoft utvider kjeden av fysiske forretninger. Snart står Europa for tur.