Windows 8 skal oppdateres med raskere intervaller.