En iPhone eller iPad kan være kjekt arbeidsredskap i felten for slektsgranskere.