– Vi bringer konstruktiv respons fra norske brukere tilbake til Adobe i USA. Og ledelsen lytter.