Filmtjenesten åpner dørene i Sverige – lansering i Norge nært forestående.