20 nm produksjonsteknologi ikke en fordel likevel?