Hvis vi ser bort ifra at siden som hoster filen er kategorisert av Websense som Malicious Web Sites, så er det sikkert ett fint verktøy. ;)