Det tar lang tid å endre en kultur fra “need-to-know” til “need-to-share”…