Flott at Stortinget prøver å vise åpenhet i egen administrasjon – Trist at stortingsflertallet vedtok DLD etter et utidig press fra et stadig mer facistisk arbeiderparti!