Greit egentlig
Alle versjonene av Vista og 7 er rotete..