Forløperen til sosiale medier er Usenet. Og før det: De oppringbare, elektroniske oppslagstavlene som ble kalt BBS (bulletin board services).