Pussig, prøvde å kjøpe billett med Ubuntu og Firefox på maskina i går, alt låste seg og jeg ble nødt til å skru av maskina. Skjedde samme en gang tidligere. Ble Norwegian billetter på meg.