Det er lettere å velge et annet flyselskap hvis man ikke er datakyndig…