Etter ein månad med konkurranse, eit par dagar med redaksjonelt er det endeleg avgjort kven som får ein SlingBox Pro!

I tillegg til stemmene frå de lesarar (og kommentatorar) har det òg vorte gjeve poeng frå oss i redaksjonen. Etter at poenga er talt opp og poeng frå oss i redaksjonen er lagt til er dette resultata:

Premiane:

  1. SlingBox Pro
  2. Annonse på 125x125px i ein månad
  3. Annonse i rein tekst i ein månad

Me gratulerer vinnarane!