Microsoft kommer med betydelige feilrettinger for Internet Explorer og Windows 8 i neste uke.