Corsair Vengeance C70 skiller seg klart ut fra mengden.