Jetway JBC700 er en rimelig mini-pc med varierte bruksområder.