Nikon D600 er med på å åpne for fullformat også for oss andre.