Når Western Digital leverer wlan-ruter er det naturlig at det er en harddisk på innsiden.