Strammer inn API-reglene, noe som kan gjøre det vanskeligere å lage Twitter-klienter.