Å stenge et programvindu ved en feiltakelse forekommer selv hos de beste. Her er redningen.