En ny undersøkelse viser at bedrifter er mye mer tilbakeholdne til Windows 8 enn de var til Windows 7.